.

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2024

Dobrý den, vážení rodiče,

 

věnujte, prosím, pár minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Vaše odpovědi zůstanou anonymní a pomohou nám jako zpětná vazba k celkovému rozvoji a zlepšení kvality vzdělávání v naší mateřské škole.

 

Každá položka v dotazníku nabízí možnost dalšího vyjádření, pokud s nabízenými odpovědi nebudete souhlasit, neváhejte tuto možnost využít. V celém dotazníku se také objevuje zkratka MŠ - mateřská škola.

 

 

Za Vaši ochotu a čas mnohokrát děkuje celý pedagogický sbor Mateřské školy v Lípě.


Zabezpečeno
1

MŠ pracuje s prvky programu Začít spolu, máte povědomí o tomto programu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Chtěli byste se o programu dozvědět více?

Vyberte jednu odpověď.
3

Jak hodnotíte program s prvky Začít spolu v naší MŠ?

Vyberte jednu odpověď. 1 - nejvíce kladná odpověď. 5 - nejvíce záporná odpověď.
4

Je celkové prostředí MŠ a tříd pro děti podnětné?

Vyberte jednu opověď.
5

Nabízí MŠ pestrou nabídku aktivit?

Vyberte jednu odpověď.
6

Jsem spokojen/a s přístupem učitelek k mému dítěti.

Vyberte jednu odpověď.
7

Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně.

Vyberte jednu odpověď.
8

Je MŠ vstřícná k potřebám rodičů?

Vyberte jednu odpověď.
9

MŠ spolupracuje s rodiči.

Vyberte jednu odpověď.
10

Jste dostatečně informován/a o dění a událostech v MŠ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Nejvíce informací se dozvídám z:

Vyberte jednu odpověď.
12

Mám zájem zapojit se do aktivit a dění MŠ.

Vyberte jednu odpověď.
13

Moje dítě chodí do MŠ rádo.

Vyberte jednu odpověď.
14

Docházka do MŠ je podle mého názoru pro mé dítě prospěšná.

Vyberte jednu odpověď.
15

Dělá MŠ dle Vašeho názoru dostatečné kroky pro zdárný vstup dítěte do ZŠ?

Vyberte jednu opověď.
16

Jak hodnotíte zařízení MŠ a její vybavení?

Vyberte jednu odpověď. 1 - nejvíce kladná odpověď. 5 - nejvíce záporná odpověď.
17

Jak hodnotíte čistotu MŠ?

Vyberte jednu odpověď. 1 - nejvíce kladná odpověď. 5 - nejvíce záporná odpověď.
18

Je hřiště dostatečně vybaveno pro pohybové aktivity dětí?

Vyberte jednu odpověď.
19

Je hřiště u MŠ dostatečně podnětné pro dětskou tvořivost?

Vyberte jednu odpověď.
20

Je hřiště u MŠ z Vašeho pohledu bezpečné?

Vyberte jednu odpověď.
21

Stravování ve školní jídelně mému dítěti vyhovuje. Jsem spokojen/a se skladbou jídelníčku.

Vyberte jednu odpověď.
22

Máte ještě něco na srdci? Níže, prosím, doplňte jakékoliv Vaše připomínky, komentáře, rady a postřehy.