Publikacja "Zagrożenia związane z używaniem benzodiazepin" ankieta ewaluacyjna

Prosimy Cię o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Pozwoli to nam podnosić w przyszłości jakość naszych wydawnictw.

Z góry dziękujemy.

Rozpocznij ankietę teraz