UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w

planie komunikacji