.

Benefity PRECHEZA 2024

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Benefity PRECHEZA 2024
1

Ohodnoťte prosím na stupnici 1 – 4 míru důležitosti, kterou jednotlivým firemním benefitům přikládáte.

(1 bod = nízká důležitost / 4 body = vysoká důležitost)
2

Jak jste spokojeni s jednotlivými benefity?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku.
3

Postrádáte v aktuální nabídce další firemní benefity? Prosím uveďte které.

4

Kolik byste ročně uvítali bodů (Kč) na kartě Benefit Plus?

Zvolte jednu odpověď.