Dotazník kvality života detí s Crohnovou chorobou

Dobrý deň, 

som študentka 2. ročníka magisterského študijného programu ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V diplomovej práci sa venujem téme: "Kvalita života u detí a dospievajúcich s Crohnovou chorobou."

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý vám zaberie maximálne 15 minút. 

Dotazník je určený pre rodičov a deti vo vekovej skupine od 8 do 19 rokov. Dotazník je rozdelený na 2 časti. V prvej časti odpovedajú najprv rodičia a následne deti. 

Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej diplomovej práce. 


Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem ! 


Bc. Lucia Galovičová 

SPUSTIŤ DOTAZNÍK TERAZ