Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Kvalita života dětí s celiakií

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den, milí rodiče dětí s celiakií. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník bude součástí absolventské práce na téma Kvalita života dětí s celiakií na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích. Tato práce bude sloužit jako vzdělávací materiál pro občanská sdružení zabývající se problematikou celiakie. Dotazník je anonymní. Vyplňování Vám zabere cca 10 minut. Předem Vám děkuji za Váš drahocenný čas.

1 Pohlaví
Povinná odpověď

2 Rodinný stav
Povinná odpověď

3 Věk
Povinná odpověď

4 Nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná odpověď

5 Bydliště
Povinná odpověď

6 Kolik máte celkem dětí
Povinná odpověď

7 Kolik z nich má celiakii?
Povinná odpověď

8 Trpíte Vy sám/ sama celiakií?
Povinná odpověď

9 Trpí celiakií druhý rodič?
Povinná odpověď

10 Jak dlouho má Vaše dítě diagnostikovanou celiakii?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 Co pro Vás znamenalo, když lékař diagnostikoval Vašemu dítěti/ dětem celiakii? Prosím stručně popište.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

12 Jaká opatření jste zrealizovali ohledně celiakie?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

13 Domnívám se, že množství dostupných informací o celiakii je:
Povinná odpověď

14 Nejvíce informací ohledně celiakie jsme získali:
Povinná odpověď

15 Bezlepková dieta je finančně náročná. S tímto tvrzením:
Povinná odpověď

16 Kolik korun měsíčně vynaložíte na dietu pro vaše dítě, které trpí celiakií?
Povinná odpověď

17 Podpora celiaků poskytovaná ze strany státu je dle Vašeho názoru:
Povinná odpověď

18 Účastní se Vaše dítě s celiakií všech aktivit, které pořádá škola, do nichž chodí?
Povinná odpověď

19 Jednání se školou ohledně opatření kvůli dítěti s celiakií probíhalo takto:
Povinná odpověď

20 Dle Vaší zkušenosti Vaše dítě, jež trpí celiakií:
Povinná odpověď

21 V současnosti podle Vás Vaše dítě, které trpí celiakií:
Povinná odpověď

22 Vaše dítě, které trpí celiakií:
Povinná odpověď

23 Celiakie ovlivňuje psychickou stránku jedince. S tímto tvrzením:
Povinná odpověď

24 Ovlivnila celiakie psychickou stránku Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

25 Vyhledali jste někdy pro Vás psychologickou či psychiatrickou pomoc (kvůli situaci ohledně nemoci Vašeho dítěte)?
Povinná odpověď

26 Vyhledali jste někdy pro Vaše dítě nemocné celiakií psychologickou či psychiatrickou pomoc?
Povinná odpověď

27 Jakým způsobem přistupujete ke svému dítěti, které trpí celiakií? (otázka je určena pouze pro rodiče jedináčků)

28 K dítěti s celiakií přistupujeme, dle mého názoru: (otázka je pouze pro rodiče, kteří mají 2 a více dětí)

29 Jak se dle Vašeho názoru chovají k dítěti, které trpí celiakií jeho zdraví sourozenci? (otázka je určena pouze pro rodiče více dětí)

30 Jaký je vztah celiaka ke svému/svým sourozenci/ům? Popište
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

31 Jak se stravují ostatní členové Vaší rodiny, kteří nemají celiakii?
Povinná odpověď

32 Současný sortiment bezlepkových výrobků je, dle Vašeho mínění:
Povinná odpověď

33 Současná dostupnost bezlepkových výrobků je, dle Vašeho mínění:
Povinná odpověď

34 Změnila dle Vašeho úsudku celiakie nějakým způsobem kvalitu života Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

35 Jak myslíte, že vnímá Vaše dítě celiakii?
Povinná odpověď

36 Vaše dítě, které má celiakii, dodržuje bezlepkovou dietu:
Povinná odpověď

37 Zde máte ponechán prostor pro Vaše další sdělení ohledně této problematiky

Zbývá 1500 znaků