Psychická záťaž rádiologického technika

Milé kolegyne/Milí kolegovia, 

Sme študentkami Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na Katedre Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii v odbore Rádiologickej techniky. 

Touto cestou by sme sa na Vás chceli obrátiť so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je podkladom pre spracovanie našej študentskej vedeckej odbornej štúdie na tému ,,Psychická záťaž rádiologického technika.´´

Dotazník je určený všeobecne rádiologickým technikom a jeho vyplnenie je dobrovoľné a anonymné. 

Cieľom tohto dotazníka je zistiť mieru psychickej záťaže zdravotníckeho personálu vyšetrujúcich akútnych a ambulantných pacientov.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Vašu ochotu a čas. 

                               Lenka Jankurová a Patrícia Zacharová

Spustiť dotazník