Ocena jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Jestem studentką studiów magisterskich na

kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Zachęcam do

wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest ,,Ocena jakości życia pacjentów

z chorobą niedokrwienną serca’’. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, można z niej

w każdej chwili zrezygnować, a wszelkie uzyskane dane posłużą wyłącznie

przygotowaniu pracy magisterskiej. Wypełnienie ankiety jest jednoznaczne

z wyrażeniem zgodny na udział w niej. Dziękuję za udział w badaniu

Rozpocznij ankietę teraz