Faktory obplyvňujúce sebavedomie dospievajúceho

Dobrý deň,

moje meno je Emma Fedinová. Som žiačkou Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. V rámci prieskumu na hodine psychológie Vás prosím o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je zameraný na tému Faktory ovplyvňujúce sebavedomie dospievajúceho. Cieľom dotazníka je zistiť aké faktory ovplyvňujú sebavedomie dospievajúceho.

Dotazník je anonymný. Vaše odpovede budú použité len na školské účely. Odpovedajte prosím pravdivo.

Za Váš čas a úprimne odpovede vopred ďakujem.

Spustiť dotazník