Tekutinová liečba v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti

Dobrý deň,

moje meno je Mária Fuzáková, som študentkou 3. ročníka v odbore urgentná zdravotná starostlivosť na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave. Téma mojej bakalárskej práce nesie názov Tekutinová liečba v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. Obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý je zameraný pre zdravotníckych záchranárov a lekárov pôsobiacich v ZZS na území Slovenskej republiky. Cieľom dotazníka je zistiť dostupnosť balansovaných a nebalansovaných roztokov v podmienkach ZZS, preskúmať vedomosti o infúznych roztokoch a zistiť ich využitie. Získané informácie budú použité výlučne pre potreby mojej bakalárskej práce.

Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Prajem pekný deň.

Spustiť dotazník