Sändning Enkät...

Hälsoenkät Chihuahuacirkeln

Chihuahuacirkeln har tagit fram denna enkät för att kartlägga hälsostatusen hos svenska chihuahuor. Enkäten är från början framtagen av den finska chihuahuaklubben.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att vi ska få ett rättvist underlag om hur det ser ut i rasen. En sammanfattning kommer att göras av undersökningen och resultatet kommer publiceras på hemsidan och i Chihuahuabladet efter att enkäten stängts.

Alla svar kommer att behandlas anonymt så ingen individuell hälsoinformation kommer att publiceras och uppgifterna är endast tillgängliga för styrelsen och medlemmarna i avelskommittén. Uppgifterna kommer bland annat att används för uppdatering av RAS.

Hälsoundersökningen är öppen för chihuahuor i alla åldrar. Frågor märkta med * är obligatoriska, att svara på de andra frågorna är frivilligt. Enkäten fylls i för en hund i taget. Så har man fyra hundar ska fyra enkäter fyllas i för respektive hund. Varje enkät tar ungefär 5 minuter att svara på.

eller tryck på Enter

1. Hundens information

ALLA fält ska fyllas i. Klicka på respektive svar för att skriva in informationen.

50

50

50

50

2. Kön

3. Hårlag

4. Din bedömning av hundens hull

5. Hundens allmänna hälsa

6. Har din hund deltagit i hälsoenkäten förut? (om ja, vilket år?)

50

7. Ägaruppgifter

Frivilligt att ange denna information. Klicka på respektive svar för att skriva in informationen

50

50

8. Hundens temperament och beteende

Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
Pass
Hunden är snäll och vänlig mot alla familjemedlemmar.
Morrar åt familjemedlemmar.
Biter familjemedlemmar.
Är tillmötesgående och öppen mot främlingar tar kontakt.
Tar inte själv kontakt men hälsar när främlingar tar kontakt.
Är aggressiv mot okända människor.
Tillmötesgående mot andra hundar.
Är aggressiv mot hundar av sitt eget kön.
Är aggressiv mot alla hundar, oavsett kön.
Problem att vara själv.
Anpassar sig snabbt till nya situationer/händelser.
I en ny grupp hundar, hittar snabbt sin plats och anpassar sig.
Markerar inomhus.

9. Vilka av följande påståenden stämmer på din hund:

10. Tycker du att din hund är onormalt:

11. Reagerar din hund på höga ljud ?

12.BPH/MH-test resultat.

200

13. Något du vill tillägga ang hur din hund är i uppförande/temparament ?

200

HUNDENS HÄLSA

Öron.

14. Öronens hälsa.

15. Örontyp.

16. Ytterligare information du vill nämna om hundens öron.

200

Ögon.

17. Är din hund ögonlyst?

18. Resultat ögonlysning/annan ögonundersökning:

200

19. Hundens ålder vid undersökningen?

(Skriv ålder med en siffra)

20

20. Vad framkom vid undersökningen?

50

50

50

21. Annan information du vill delge ang hundens ögon?

200

Bett/tänder.

22. Antal inciciver (antal tänder mellan hörntänderna, normalt 6+6)

Klicka på överkäke, underkäke för att få upp rutan där ni kan skriva antal

50

50

23. Har hundens valptänder/mjölktänder dragits ?

24. Vilka/hur många av mjölktänderna var ni tvungna att avlägsna?

Klicka på respektive svar för att kunna lägga in antal.

50

50

50

25. Har ni varit tvungna att avlägsna några av de permanenta tänderna ?

26. Av vilken anledning avlägsnades de permanenta tänderna ?

200

27. Hundens ålder vid permanenta tändernas avlossning-/ dragning ?

Klicka på respektive svar för att kunna lägga in informationen

50

50

28. Brukar din hund få tandsten?

28. Om ja hur ofta avslägsnar du tandsten hos veterinären?

200

29. Hur sköter du din hunds tänder?

200

30. Har din hund bettfel? (normalt bett är saxbett eller tångbett)

Hur ser din hunds bett ut?

Övrig information om din hunds tänder/bett ?

200

Hjärta.

Har du undersökt hundens hjärta hos veterinär ?

50

Har veterinär funnit något hjärtfel?

50

Hur har felet diagnostiserats ?

Vilken typ av hjärtfel/diagnos ?

200

Vilka symptom?

500

38. Vilken medicinering?

500

Vid vilken ålder påbörjades medicinering?

50

Om din hund har hjärtfel, har detta påverkat hundens vardag ?

Någon ytterligare information om hundens hjärta ?

200

Hud.

Hur är din hunds hudhälsa ?

50

50

Skelett/ben.

Ben/skelett hälsa ?

Är din hund undersökt för PL?

Om din hund är undersökt,

Klicka på respektive svar för att kunna skriva in informationen

50

50

50

50

50

Är din hund opererad för PL ?

Har din hund någon av nedanstående diagnoser ?

50

Ytterligare information om din hund ?

200

Neurologiska sjukdomar.

Är din hund frisk? (ej diagnostiserad med någon neurologisk sjukdom)

Har din hund magnetröntgat huvudet?

Har din hund epilepsi?

50

Har din hund någon av nedanstående diagnoser:

50

50

50

50

Visar hunden symptom?

50

Sjukdom och Läkemedel

Går din hund på någon medicin?

50

Fungerar medicinen?

Har din hund öppen fontanell ?

50

50

Fler uppgifter om neurologiska sjukdomar ?

200

Har din hund någon annan sjukdom ?

50

50

50

50

Om annan sjukdom:

Klicka på respektive fråga för att kunna skriva in svar.

50

50

50

50

50

AVEL/FORTPLANTNINGHane

Vilka alternativ nedan stämmer in på din hane?

50

Mer info om hanen?

200

Tik

Om du är hanhundsägare gå vidare till fråga 72.

Vid vilken ålder hade tiken sitt första löp ?

(Skriv bara antal månader,tex 6)

50

Hur ofta löper din tik ?

50

Parning/fortplantning ?

50

50

50

Om din tik haft kull, hur var valpningen ?

50

Mer info om din tiks löp/valpning?

200

Om din tik haft valpar:

50

50

Har valparna haft någon av felen nedan ?

50

Valpar som dött innan leverans?

50

50

50

50

Mer info om tikens valpar/valpning mm ?

200

Om din hund är avliden.

50

50

Här kan du skriva mer info om din hund. Du kan även skriva feedback på vad du tycker om denna enkät. Har du förslag på ändringar/förbättringar?

500

Tack för din tid och din feedback!

Dela denna enkät för att hjälpa oss samla in flera svar...