Affärside

Hej!


Skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät. Denna enkät består av marknadsfrågor för ett nybildat företag. Företaget återsäljer elektriska produkter sådant som telefoner, datorer, etc.

Starta en Enkät Nu