Liečenie chorôb kryštálmi

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka venovaného téme, ktorá nás spája s tajomstvom a krásou liečivých kryštálov. Vaše názory a pohľady sú pre nás cenným príspevkom, vďaka ktorému môžeme hlbšie pochopiť rozmanitosť vzťahov medzi ľudmi a týmito liečivými kryštálmi a minerálmi. Prosíme, vyjadrite sa otvorene a úprimne o Vašich skúsenostiach s kryštálmi. Ďakujeme Vám, že svojimi odpoveďami prispievate k obohateniu našich výskumných poznatkov.

-Dotazník je anonymný

S úctou Laura Ďanovská, SZŠ ZA

Spustiť dotazník