.

duurzaamheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
duurzaamheid in de buurt
1

wat is uw leeftijd?

2

Hoelang bent u hier al wonend?

3

Welke maatregelen zou u willen zien om de luchtkwaliteit in Breda te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe belangrijk vindt u het dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in de plannen voor stedelijke veiligheid en rampenbeheer in Breda?

Kies één of meer antwoorden
5

Welke economische voordelen denkt u dat duurzame projecten en initiatieven kunnen opleveren voor Breda?

Kies één of meer antwoorden
6

Welke duurzame infrastructuurprojecten vindt u het meest nodig in Breda?

Kies één of meer antwoorden
7

Hoe belangrijk vindt u het dat openbare voorzieningen, zoals parken en recreatiegebieden, duurzaam worden beheerd en uitgebreid in Breda?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe actief bent u of zou u willen zijn in lokale organisaties en initiatieven die zich inzetten voor duurzaamheid in Breda?

Kies één of meer antwoorden
9

Welke stappen denkt u dat Breda moet ondernemen om duurzaam bouwen en renovatie van vastgoed te stimuleren?

Kies één of meer antwoorden