.

Radiačná ochrana rádiologických pracovníkov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Vek

Vyberte jednu odpoveď
3

Pracovná pozícia