Značení želv

Dobrý den,

věnujte prosím 3 minuty svého času vyplnění anonymního dotazníku pro chovatele želv k čipování (želvy spadající do režimu povinné registrace CITES dle zákona 100/2004 Sb.)

Výsledky budou použity pro aktualizaci metodiky značení exemplářů CITES pro orgány státní správy.

Zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - vědecký orgán CITES

Spustit dotazník