.

Kriminalita v našem okolí

Dobrý den, věnujte prosím pár minut svého volného času k vyplnění tohoto dotazníku. Pomůžete nám tak s naším sociologickým průzkumem. Odpovídejte, prosím, co nejpravdivěji. Dotazník je zcela anonymní.

Na základě statistických údajů z let 2006 - 2020 poskytnutých Policií České republiky je zcela zřejmé, že bezpečnostní situace je z hlediska vývoje kriminality na území města Vsetín dlouhodobě kontrolovaná. Je to patrné i ze srovnání vývojové řady počtu spáchaných přečinů a zločinů od roku 2006. Řada ukazuje, že vývoj počtu spáchaných přečinů a zločinů je stabilizovaný nebo má sestupnou tendenci.

Zabezpečeno
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď.
2

Do jaké věkové kategorie patříte?

Vyberte jednu odpověď.
3

Odkud jste?

Napište název vašeho města nebo obce.
4

Cítíte se ve svém okolí bezpečně?

Vyberte jednu odpověď.
5

Setkáváte se ve svém okolí s jakoukoliv kriminální činností?

Vyberte jednu odpověď.
6

Byli jste někdy svědky trestného činu?

Pokud ano, blíže specifikujte, o co se jednalo. Jestliže jste nikdy nebyli svědky žádného trestného činu, napište do pole NE.
7

Jestliže jste někdy byli svědky trestného činu, ohlašovali jste jej na policii?

Vyberte jednu odpověď.
8

Spáchali jste někdy některý z těchto přestupků nebo trestných činů?

Vyberte jednu nebo více odpovědí.
9

Pokud jste někdy spáchali přestupek nebo trestný čin, co vás k tomu vedlo?

Vyberte jednu nebo více odpovědí.
10

Byli jste někdy obětí trestného činu?

Pokud ano, blíže specifikujte, o co se jednalo. Jestliže jste nikdy nebyli obětí žádného trestného činu, napište do pole NE.
11

Byli jste někdy zadrženi policií?

Pokud ano, blíže specifikujte z jakého důvodu. Jestliže jste nikdy nebyli zadrženi policií, napište do pole NE.
12

Jak důvěřujete orgánům činným v trestním řízení? (policie, soudy, státní zástupci atd.)

Vyberte jednu odpověď.