Utvärdering inskrivningsmottagning

Hej!

I den här enkäten ges du möjlighet att dela med dig av dina synpunkter på inskrivningsmottagningen på kirurgkliniken i Mora. Enkäten kan fyllas i flera gånger och svaren kommer presenteras anonymt. Om någonting inte fungerat är det extra viktigt att även lämna förbättringsförslag, så att vi gemensamt kan utveckla mottagningsverksamheten på ett bra sätt. 


Tack för din tid!

Till enkäten