.

Verbetering binnen het team op het gebied van communicatie

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Communicatie en samenwerking binnen het team.
1

Hoe zou je de algehele communicatie binnen het team beoordelen?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe ervaar je momenteel de communicatie binnen het team?

Toelichting op vraag 1
3

Waar loop je tegen aan binnen het team?

4

Wat kan er volgens jou beter binnen het team?

5

Voel jij je gehoord binnen het team?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe beoordeel je de huidige samenwerking binnen het team?

Kies één of meer antwoorden
7

In hoeverre voel je dat je bijdrage wordt gewaardeerd door je teamgenoten?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe vaak heb je het gevoel dat teamdoelen en - verwachtingen duidelijk zijn?

Kies één of meer antwoorden
9

Hoe gemakkelijk vind je het om je mening of ideeën te delen met het team?

Kies één of meer antwoorden
10

Wat vind je momenteel het grootste obstakel in de samenwerking binnen het team?

11

Heb je suggesties voor hoe we de communicatie binnen het team kunnen verbeteren?

12

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin de communicatie binnen het team goed of slecht verliep? wat kunnen we ervan leren?

13

Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin de samenwerking binnen het team goed of slecht verliep? wat kunnen we daarvan leren?

14

Hoe vaak voel je dat vergaderingen productief en doelgericht zijn?

Kies één of meer antwoorden
15

In hoeverre voel je je verbonden met je teamleden?

Kies één of meer antwoorden