Dotazník o názoroch žiakov stredných škôl na učiteľskú profesiu

 Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

                 Dotazník o názoroch žiakov stredných škôl na učiteľskú profesiu


Vážení respondenti a respondentky – žiaci a žiačky!


Volám sa Mgr. Markéta Hesková a som študentkou doplňujúceho pedagogického štúdia. Obraciam sa na vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je získať váš názor na učiteľskú profesiu. Dotazník je anonymný. Všetky získané údaje budú slúžiť výhradne na výskumné účely mojej záverečnej práce. Pokračovaním v dotazníku potvrdzujete, že sa na výskume zúčastňujete dobrovoľne, a že ste boli poučený/á o spracovaní výsledkov. Prosíme Vás o jeho úplne vyplnenie, úprimné odpovede a o Vašu trpezlivosť. Za Vašu ochotu a čas strávený vypĺňaním vopred ďakujeme.


Inštrukcia: Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 5-10 minút. Vo väčšine otázok je základom odpovede označenie najvhodnejšej možnej odpovede. V škálovaných otázkach na intervalových škálach postupujte podľa pokynov a podľa intenzity Vášho príklonu k niektorému tvrdeniu Vašu voľbu označte určeným spôsobom. V iných otázkach Vám poskytujeme ďalšiu spresňujúcu inštrukciu.


Mgr. Markéta HeskováSpustiť dotazník