Powered by

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2030 r.


Prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju powiatu i wyboru obszarów priorytetowych. 


Ankieta ma charakter anonimowy.

Rozpocznij ankietę teraz