.

Schooldirecteuren - Kinderraden 2023/2024

Hallo, 

Fijn dat je de tijd neemt om deze enquête in te vullen.

Alvast bedankt! 

Beveiligd
Proces kinderraden - schooldirecteuren
1

Hoe heeft u de start van de kinderraad ervaren?

2

Hoe heeft u de werving voor de kinderraad ervaren?

3

Hoe tevreden bent u met het contact met de begeleider van de kinderraad?

Kies één antwoord
4

Hoe tevreden bent u met de ondersteuning vanuit de gemeente op dit gebied?

Kies één antwoord
5

Heeft u het idee dat de leerlingen op school voldoende op de hoogte zijn van waar de kinderraad mee bezig is en wat het voor hen betekent?

6

Wat vindt u van de output/opbrengsten van de kinderraden?

7

Heeft u tips voor het proces rondom de kinderraden?

8

Hoe tevreden bent u overall over de kinderraad?

Kies 1 antwoord
9

Wilt u nog iets kwijt aan ons over de kinderraden?