Kvalita života vojáků po návratu ze zahraniční mise

Vážení účastníci výzkumu,

tímto prostřednictvím se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na Vaši účast na zahraniční misi a na způsob, jakým účast na této misi ovlivnila kvalitu Vašeho života po návratu a Vaše začlenění se do běžného života.

Dotazník obsahuje okruhy otázek, jež jsou zaměřeny na Vaši motivaci k zahraniční misi a průběh Vaší účasti, otázky ohledně Vašeho psychického a zdravotního stavu po návratu z mise, Váš rodinný a partnerský život a jeho ovlivnění účastí na zahraniční misi, dále pak záležitosti ve věci případných financí a v neposlední řadě taktéž otázky týkající se vykonávání běžných denních záležitostí.

Dotazník prosím vyplňujte pravdivě. Data získaná z dotazníku budou určena pouze pro účely výzkumu v této diplomové práci. Jeho vyplněním dáváte souhlas k jejich využití.

Dotazník je anonymní.


Předem Vám děkuji za vyplnění.

Spustit dotazník teď