.

Hodnocení používání ortopedických vložek na zakázku

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Zabezpečeno
1

Věk:

2

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď
3

Doba používání ortopedických vložek:

4

Důvod používání ortopedických vložek (indikace/popis zdrav. stavu):

5

Vyskytly se nějaké nežádoucí účinky nebo komplikace spojené s použitím ortopedických vložek?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud jste v předchozí otázce označili "ano", popište:

7

Došlo ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu od započetí používání ortopedických vložek?

Vyberte jednu odpověď
8

Hodnocení celkové spokojenosti s ortopedickými vložkami:

9

Doporučil/a byste ortopedické vložky svým známým?