.

povolaní

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
POVOLANÍ
1

kolik peněz by jste chtěly vydělávat

Použijte pouze číslice
2

Kterou práci chceš dělat

3

Proč chceš dělat tu práci

4

Co by jsi chtěl/a dělat

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Kolik hodin chceš pracovat v budoucí práci

Použijte pouze číslice
6

Jak se vidíš v budoucí práci za 5 let

7

co je nejdůležitější v tvém povolaní

8

Proč si myslíš že to bude pro tebe dobré povolaní

9

Co více preferuješ

Vyberte jednu odpověď
10

Která oblast tě nejvíce zajímá ve spojení s prací

Vyberte jednu odpověď
11

Jak hodnotíte dotazník