.

Vliv sociálních sítí na psychické zdraví

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Vliv sociálních sítí na psychické zdraví
1

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám bylo let, když jste začali používat sociální sítě?

Vyberte jednu odpověď
3

Kolik hodin denně strávíte na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké sociální sítě používáte nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Co vás přimělo k používání sociálních sítí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak velký vliv podle vás mají sociální sítě na vaše sebevědomí?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, kde 1 je málo a 5 je hodně.
7

Jak často se cítíte vyčerpaní po dlouhém používání sociálních sítí?

Vyberte jednu odpověď
8

Dokázal/a byste být bez sociálních sítí?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaké negativní vlivy, si myslíte, že mají sociální sítě na vaše duševní zdraví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Cítili jste se někdy závislí na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
11

Museli jste si někdy dát přestávku od sociálních sítí, protože jste měli pocit, že to negativně ovlivňuje vaše duševní zdraví?

Vyberte jednu odpověď
12

Máte pocit, že se musíte řídit podle nejnovějších trendů na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
13

Cítili jste někdy tlak, z důvodu udržování si určitého image na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
14

Když si dáte od sociálních sítí pauzu, cítíte se vynechaní a mimo dění?

Vyberte jednu odpověď
15

Komunikujete s blízkými raději na sociálních sítích, nebo osobně?

Vyberte jednu odpověď
16

Pociťujete závist, když vidíte úspěšné lidi na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď
17

Setkáváte se na sociálních sítích s nedosažitelnými standardy krásy?

Vyberte jednu odpověď
18

Zajímá vás, kolik vaše příspěvky získají reakcí?

Vyberte jednu odpověď
19

Jste spokojení s tím, co vám ukazují algoritmy sociálních sítí?

Vyberte jednu odpověď
20

Ovlivňují podle vás sociální sítě vaši schopnost udržet pozornost?

Vyberte jednu odpověď
Vliv sociálních sítí na psychické zdraví