PRIESKUM INFORMOVANOSTI PACIENTA O ZAVEDENÍ TRVALEJ KARDIOSTIMULÁCIE

Dobrý deň, volám sa Bc. Mária Szabóova, pracujem ako sestra a som študentkou II. ročníka, stupeň Mgr. v odbore ošetrovateľstvo na FZ a SP sv. Ladislava Nové Zámky. Touto cestou Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce, ktorá sa zaoberá manažmentom edukácie u pacienta so zavedeným trvalým kardiostimulátorom. Dotazník je anonymný a je určený pre pacientov, ktorí sú indikovaní na implantáciu. Údaje z neho budú použité výlučne len na výskumné účely súvisiace s mojou diplomovou prácou. Vopred Vám ďakujem a venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Spustiť dotazník