Analýza úspešnost kardiopulmonálnej resuscitácie pacienta s Covid-19

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou praktickej časti mojej bakalárskej práce. 

Spustiť dotazník