.

FINANČNÍ GRAMOTNOST Nikola Hrušková 3.F.

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Finanční Gramotnost
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaké je Vaše bydliště?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaká je vaše hlavní činnost v současné době?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké jsou Vaše znalosti v oblasti finanční gramotnosti?

Vyberte jednu odpověď
7

Jaké informační zdroje využíváte k získávání informací o finanční gramotnosti?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Máte nějaké zkušenosti s investováním?

Vyberte jednu odpověď
9

Myslíte si, že investování je důležité pro Vaši budoucnost?

Vyberte jednu odpověď
10

Preferujete spořící účet nebo investice do akcií?

Vyberte jednu odpověď
11

Kolik peněz si pravidelně odkládáte do rezervního fondu?

Vyberte jednu odpověď
12

Máte nějaké závazky spojené s půjčkami?

Vyberte jednu odpověď
13

Sestavujete si pravidelně rozpočet pro Vaše výdaje?

Vyberte jednu odpověď
14

Víte jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Vyberte jednu odpověď
15

Kontrolujete si výpisy z bankovního účtu?

Vyberte jednu odpověď