.

Når du trenger en håndverker

Tusen takk for at du bruker litt av tiden din på å svare på disse spørsmålene. Det er til stor hjelp!:)

Secured
1

Hvordan går du frem når du trenger å kjøpe tjenester fra en håndverksbedrift?

Det kan være en elektriker, snekker, rørlegger eller en frisør feks.
2

Om du finner hjemmesiden deres, hvilke kvaliteter må hjemmesiden ha for at du går videre og kontakter det aktuelle firmaet?

3

Hvordan er hjemmesiden deres om du heller velger å lete videre etter et annet firma?

4

Sjekker du bedriftens sosiale media før du tar kontakt?

Select one answer
5

Hvilke sosiale media bruker du for å skaffe deg informasjon/intrykk om et firma?

List gjerne opp flere.
6

Hva er er et pluss i firmaets sosiale media? Og hva er minus?

For at du skal kontakte dem for et spørsmål eller et tilbud.
7

Legger du merke til om firmaene bruker profesjonelle bilder på sine sosiale media og hjemmeside?

Select one answer
8

Om du legger merke til at firmaet bruker profesjonelle bilder i sin markedsføring, hvilke tanker gjør du deg om det?

Øker det sjansen for om du bestiller et oppdrag av dem?