Odesílám Dotazník...

Pohled slyšících rodičů - Kultura neslyšících a její vliv na výchovu dítěte se sluchovým postižením

Vážené respondentky, vážení respondenti,

jsem studentkou Univerzity Karlovy, kde studuji obor Speciální pedagogika. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je anonymní a věnuje se tématu mé bakalářské práce, kterým je „Kultura neslyšících a její vliv na výchovu dítěte se sluchovým postižením“.

Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Wanda Tureckiová

Navštěvujete některé z uvedených organizací?

50

Navštěvujete tyto organizace i se svým dítětem?

50

Pokud některou z daných organizací navštěvujete pravidelně, jak častá je Vaše návštěva?

50

Jaké aktivity nabízené organizacemi jsou pro Vás a Vaše dítě nejzajímavější?

50

S kolika neslyšícími osobami je Vaše rodina v kontaktu? Prosím, uveďte číslo

500

Stýkáte se s ostatními členy i mimo organizaci? Pokud ano, jak často?

50

Berete na tato setkání s sebou i své dítě?

50

Co z kultury Neslyšících je pro Vás nejdůležitější ve výchově?

50

Jaké osoby mají podíl na výchově Vašeho dítěte?

50

Jsou tyto osoby mající vliv na výchovu dítěte slyšící, nebo neslyšící?

Je podle Vás výchova dítěte se sluchovým postižením odlišná od výchovy dítěte slyšícího?

50

Čím se kultura Neslyšících nejvíce odlišuje od kultury většinové společnosti, vyjma znakového jazyka?

50

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.