.

Enquête over de woningmarkt in Harderwijk

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe ervaar jij de woningmarkt in Harderwijk?

Kies het antwoord dat het beste bij jouw ervaring past.
2

Hoe groot schat je de kansen in om op jezelf te wonen in Harderwijk?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 de laagste kans en 10 de hoogste kans is.
3

Ben je momenteel op zoek naar een woning in Harderwijk?

Geef aan of je momenteel actief op zoek bent naar een woning in Harderwijk of niet.
4

Wat is je leeftijd?

Gelieve je leeftijd te noteren in jaren.
5

Hoe belangrijk is voor jou de locatie van een woning in Harderwijk?

Geef aan hoeveel belang jij hecht aan de locatie bij het kiezen van een woning.
6

Zou je bereid zijn om deel te nemen aan een coöperatieve woongemeenschap in Harderwijk?

Geef aan of je openstaat voor deelname aan een woongemeenschap waarin de bewoners samen activiteiten ondernemen en verantwoordelijkheden delen.
7

Wat vind je van de betaalbaarheid van huizen in Harderwijk?

Geef aan in hoeverre jij de prijzen van huizen in Harderwijk betaalbaar vindt.