.

Dotazník hodnocení frekventantů Letní školy urbanismu pro seniory

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte obsahovou kvalitu Letní školy urbanismu pro seniory?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak hodnotíte komfort zázemí Letní školy urbanismu pro seniory?

Hodnocení od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nepohodlné a 10 velmi pohodlné.
3

Jste spokojeni s přednášejícími na Letní škole urbanismu pro seniory?

Vyberte jednu možnost.
4

Došlo k splnění vašich očekávání na Letní škole urbanismu pro seniory?

Vyberte jednu možnost.
5

Máte nějaké návrhy na zlepšení Letní školy urbanismu pro seniory?

Napište své návrhy či komentáře.