LGBTI+ rodičia- Uplatnenie sociálnej práce v rodine LGBTI+ osoby v procese „coming out“

Dobrý deň,


som študentkou piateho ročníka vysokej školy na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore sociálnej práce. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka k mojej dipolomovej práci. 


Otázky v dotazníku sú smerované rodičom LGBTI+ osôb, ktoré si prešli procesom coming out. Dotazník je rozdelený na časti. Otázky1-8 sa týkajú coming outu. Otázky 9-15 sú venované poradenstvu. Otázky 16-22 sa zameriavajú na rodinnú terapiu. Otázky 22-32 sa orientujú na LGBTI+ združenia a informovanosť. Nakonci ešte dve štatistické otázky. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 20 minút. 


Dotazník je anonymný a zozbierané informácie budú použité výhradne na výskumné účely.Ďakujem za ochotu a čas, ktorý strávite pri vypĺňaní dotazníka. 

Spustiť dotazník