Digitálne zručnosti zamestnancov vo verejnej správe

Vážení respondenti,


rada by som Vás požiadala o spoluprácu pri výskume, ktorý tvorí súčasť mojej bakalárskej práce so zameraním na Digitálne zručnosti zamestnancov vo verejnej správe.

Zaberie Vám orientačne 5 - 10 minút, je anonymný a výsledky budú spracované a použité na študijné a odborné účely.Ďakujem za Váš čas a ochotu spolupracovať.


Lívia Helebrandtová

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Fakulta verejnej správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Spustiť dotazník