ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW I POTENCJAŁU OBSZARU NA POTRZEBY OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 PRZEZ CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz