Uczniowie zdolni

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Jestem studentką piątego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Warszawie. Przygotowuję pracę magisterską na temat uczniów zdolnych. W związku z tym zwracam się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, którego celem jest zdiagnozowanie opinii nauczycieli na temat uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Zapewniam, że badania są anonimowe i będą wykorzystane tylko na potrzeby mojej pracy.

Dziękuję za poświęcony czas.


Kwestionariusz ankiety składa się z 66 zdań twierdzących. Proszę o przeczytanie i odniesienie się do każdego zdania, zgodnie z własną opinią, na pięciostopniowej skali:

- Zdecydowanie zgadzam się (5)

- zgadzam się (4)

- trudno powiedzieć (3)

- zdecydowanie nie zgadzam się (2)

- zdecydowanie nie zgadzam się (1).

Na końcu znajduje się metryczka, której dane pomogą w analizie wyników badań.

Rozpocznij ankietę teraz