ANKIETA DLA ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Absolwencie

W trosce o dobro następnych pokoleń uczniów opuszczających mury naszej szkoły, Dyrekcja i nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Mamy nadzieję, że uczciwie wypełniona ankieta pomoże nam bliżej poznać Wasze opinie o naszej szkole, a także osiągnięcia prywatne oraz zawodowe. W tym celu uprzejmie prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które postaramy się wykorzystać w dalszej naszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Płeć
Wymagana odpowiedź

W którym roku Pan(i) ukończył(-a) naszą szkołę?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków

Jakie były główne motywy wyboru przez Pana(-i) rodziców naszej szkoły? (można podkreślić kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy był Pan(-i) zadowolony(-a) z warunków kształcenia w naszej szkole?
Wymagana odpowiedź

Po ukończeniu naszej szkoły podjął(-ęła) Pan(i) naukę w:
Wymagana odpowiedź

Obecnie mam wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Czy chce się Pan(i) pochwalić jakimś osiągnięciem zawodowym?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy Pan(i) utrzymuje kontakt z kolegami i koleżankami z naszej szkoły zawodowej?
Wymagana odpowiedź

Czy posyłając dziecko do szkoły zawodowej Pan(i) zdecydowałby(-aby) się na wybór naszej szkoły?
Wymagana odpowiedź

Czy miał(a) Pan(i) osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w czasie nauki w naszej szkole?
Wymagana odpowiedź

Czy nasza szkoła dobrze przygotowała Pana(-ią) do dalszej nauki?
Wymagana odpowiedź

Jak szkoła przygotowała Pana(-ią) do radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
Wymagana odpowiedź

Jak według Pana(-i) zmieniła się nasza szkoła?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakie są według Pana(-i) mocne strony naszej szkoły?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakie są według Pana(-i) słabe strony naszej szkoły?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy od momentu ukończenia szkoły brał(a) Pan(i) udział uroczystościach szkolnych?
Wymagana odpowiedź

Czy podoba się Panu(-i) pomysł balu absolwentów szkoły?
Wymagana odpowiedź