LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

CEMA tevredenheidsenquête 2019

Enquête beëindigd.

Geachte CEMA patiënt

Door het invullen van deze korte enquête helpt u ons om beter zicht te krijgen op uw algemene tevredenheid van het CEMA Antwerpen. Het invullen neemt slechts enkele minuutjes van uw tijd in beslag.

Deze enquête is ANONIEM en de resultaten kunnen enkel bekeken worden door CEMA-teamleden.

Graag vragen wij u deze enquête in te vullen vóór 30 november. Daarna worden alle gegevens verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd.

1 Ik ben een

2 Leeftijd van de patiënt (uzelf / dat van uw kind indien u de enquête als ouder invult)

100 tekens resterend

3 Hoe vaak had u het voorbije jaar contact met

Wekelijks
Maandelijks
om de 2 à 3 maanden
om de 6 maanden
1x per jaar
< 1x per jaar
Geen contact
de kinderarts
de volwassenarts
de diëtiste
de psycholoog
de (kinder)psychiater
de sociaal-maatschappelijk werker
de verpleegkundige
de secretariaatsmedewerker

4 Hoe zou u de kwaliteit van de zorg beoordelen bij

Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Uitstekend
Niet van toepassing
de kinderarts
de volwassenarts
de diëtiste
de psycholoog
de (kinder)psychiater
de sociaal-maatschappelijk werker
de verpleegkundige
de secretariaatsmedewerker

5 Hoe ervaart u de volgende praktische zaken binnen het CEMA:

Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Uitstekend
Niet van toepassing
Mogelijkheid om een afspraak te maken
Wachttijden bij een consultatie
Bereikbaarheid van het personeel via telefoon of e-mail
Locatie van de artsen en diëtisten (UZA)
Locatie van de kinderpsychiater en psychologen (Middelheim)

6 Hoe ervaart u de zorg binnen het CEMA voor de behandeling van uzelf/uw kind?

Onvoldoende
Matig
Goed
Zeer goed
Uitstekend
Niet van toepassing
Men neemt genoeg tijd voor mij
Men legt mij uit wat ik wil weten
Men geeft mij een goed advies en behandeling
Men is vriendelijk en behulpzaam
Men beantwoordt mijn vragen
Men luistert naar mij
Men toont begrip

7 Wat vindt u positief aan ons centrum?

1500 tekens resterend

8 Wat zouden we kunnen verbeteren?

1500 tekens resterend

9 Welke onderwerpen ziet u graag behandeld op een toekomstig symposium?

250 tekens resterend

10 Hoe lang bent u reeds in behandeling binnen ons centrum?

250 tekens resterend