NÁVRH na pomenovanie názvov ulíc v obci Mojš

Dobrý deň,

návrh na pomenovanie ulice alebo verejného priestranstva môžete podávať, obyvatelia obce, za splnenia nasledujúcich podmienok - neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

Názvy ulíc by sa mali vytvárať použitím
Povinná odpoveď

Meno, priezvisko a č. domu:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov