Autoevalvačný dotazník pre žiakov 1. - 3. roč.

Ako si spokojný/á v našej škole a ako sa v nej cítiš. 

Spustiť dotazník