Mýty a fakta o domácím násilí

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění našeho dotazníku, který poslouží jako podklad pro výzkum na téma „Mýty a fakta o domácím násilí“.


Dovolujeme si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Vyplněním dotazníku souhlasíte s analýzou získaných dat. Dotazník obsahuje 25 otázek a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než  minut


Chceme zdůraznit, že tímto způsobem nijak nenabádáme ani neospravedlňujeme domácí násilí.

Předem děkujeme za spolupráci. Účastnice projektu Ambasador.

Spustit dotazník teď