.

Survey about social networks

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

How much time do you spend on social networks daily?

Please select one option.
2

For what purposes do you use social networks?

Please provide your answer in the text box.
3

Which social network do you use the most?

Vyberte jednu odpoveď
4

On scale of 1 to 10 how much do you trust information on the Internet (1- not at all, 10- I trust everything)

Use just numbers