Amazon Key

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Proszę wskazać swoje oceny najlepiej odzwierciedlające Pani(-a) opinie o systemi o nazwie Amazon Key, który ma pozwalać na dostarczenie zakupów do domu nawet w sytuacji gdy odbiorcy nie ma w domu. Celem badania jest zrozumienie opinii konsumentów oraz identyfikacja potencjalnych wyzwań związanych z tym innowacyjnym podejsciem.

Rozpocznij ankietę teraz