Prostějovský Večerník - Marketingový výzkum

Zdravím všechny,


jsem studentem 3. ročníku programu Procesní management na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a rád by nashromáždil pár informací od našich pravidelných odběratelů Prostějovského Večerníku a nejen od nich pro vypracování mé bakalářské práce na téma Návrh na zdokonalení marketingového mixu společnosti. Cílem této bakalářské práce je zejména najít vhodná řešení do budoucnosti a najít místa, v kterých vy jako naši zákazníci vidíte určitý potenciál na zlepšení. Předem děkuji za jakékoliv Vaše připomínky a náměty. Čím více jich bude, tím lépe mohu vyhodnotit aktuální situaci a snažit se ji vylepšit v mé bakalářské práci :)

Spustit dotazník teď