Dotazník k bakalárskej práci

Vážený/á respondent/respondentka,

moje meno je Viktória Juriková a som študentkou 3. ročníka psychológie a slovenského jazyka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Momentálne sa zaoberám tvorbou bakalárskej práce, v rámci odboru psychológie, na tému, ktorá sa zaoberá dichotómiou v myslení. Z tohto dôvodu, by som Vás rada poprosila o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre dospelú populáciu. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú spracované a využité výhradne na účely bakalárskej práce. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. 

Spustiť dotazník