Vplyv internetu na duševné zdravie dospievajúceho.

Dobrý deň


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Volám sa Rastislava Fedorová som žiačkou súkromnej strednej odobronej školy pedagogickej Humennom. Dotazník obsahuje otvorené a zatvorené otázky.

Spustiť dotazník