Evaluatie ouderraadpleging

Op verzoek van de Cliëntenraad voert het cluster Kwaliteit & Veiligheid een evaluatie uit naar het overleg met de ouderraad over het pedagogisch beleid. Graag maken wij gebruik van jouw feedback en verzoeken we je deze korte vragenlijst in te vullen.

Enquête starten