Wykorzystanie technik laparoendoskopowych w operacjach przepuklin pachwinowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chciałbym gorąco zachęcić do udzielenia odpowiedzi na zaledwie kilka pytań dotyczących wykorzystania technik minimalnie inwazyjnych w operacjach przepuklin pachwinowych. Pytania skierowane są do wszystkich, czyli również do osób, które nie stosują tych metod.

Zebrane wyniki zostaną zaprezentowane podczas nadchodzącego Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w Lublinie, a docelowo analiza ma posłużyć popularyzacji tych metod operacyjnych w Polsce.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie i poświęcony czas,

Kryspin Mitura

Sekcja Chirurgii Przepuklin TChP / Polski Klub Przepuklinowy

Szpital Miejski w Siedlcach

Czy stosujesz technikę laparoskopową ?

Dla każdego rodzaju zabiegu dopasuj swoje doświadczenie

nie
tak, tylko jako asysta
tak, jako operator i asysta
tak, tylko jako operator
cholecystektomia laparoskopowa
appendektomia laparoskopowa
TAPP w przepuklinach pachwinowych
TEP w przepuklinach pachwinowych
IPOM w przepuklinach brzusznych
laparoskopia kolorektalna
laparoskopia bariatryczna
inne zaawansowane operacje laparoskopowe

Od jakiego czasu stosujesz TAPP i/lub TEP (operacje laparoskopowe przepuklin pachwinowych) ?

Ile laparoskopowych operacji przepuklin pachwinowych wykonałeś w cięgu ostatnich 12 miesięcy i jaki odsetek stanowiły one w stosunku do wszystkich wykonanych przez Ciebie hernioplastyk pachwinowych ?

<25% wszystkich operacji przepuklin pachwiny
25-50% wszystkich operacji przepuklin pachwiny
50-75% wszystkich operacji przepuklin pachwiny
75-100% wszystkich operacji przepuklin pachwiny
nie wykonuję tych operacji
poniżej 5 operacji
5-10
11-25
26-50
powyżej 50 operacji

Czy chciałbyś nabyć umiejętność wykonywania operacji przepuklin pachwinowych sposobem laparoskopowym ?

Czy uważasz, że w placówce, w której pracujesz masz obecnie możliwość wykonywania operacji laparoskopowych przepuklin pachwinowych po nabyciu wystarczających umiejętności ?

Jeśli stosujesz laparoskopowe operacji przepuklin pachwinowych, określ swoje umiejętności (nowicjusz - jedna gwiazdka; ekspert - sześć gwiazdek).

0/6

Informacje osobowe

Proszę określić swoje wykształcenie zawodowe, płeć oraz wiek

mężczyzna <40 lat
mężczyzna ≥40 lat
kobieta <40 lat
kobieta ≥40 lat
specjalista chirurgii
w trakcie specjalizacji z chirurgii (poniżej 3 lat)
w trakcie specjalizacji z chirurgii (powyżej 3 lat)
inne

Proszę określ Twoje główne miejsce pracy

Zaznacz województwo oraz rodzaj placówki i liczbę ludności w miejscowość, w której wykonujesz operacje laparoskopowe

szpital powiatowy (<100 tys. ludności)
szpital powiatowy (≥100 tys. ludności)
szpital wojewódzki
szpital kliniczny
inne (w tym ośrodki prywatne)
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

W poniższej ramce jest możliwość wpisania komentarza lub dodatkowych propozycji

Pozostało 1500 znaków