Ecologische cursussen

Geachte bezoeker,

Naturio biedt 16 verschillende ecologische cursussen, gericht op een brede doelgroep aan vakmensen. Mist u nog onderwerpen in het programma? Uw ideeën worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van het cursusaanbod. Invullen kost ongeveer 5 - 10 minuten.

Alvast heel erg bedankt! Karin Albers.

Hoe vaak volgt u een vakinhoudelijke cursus?
Vereist antwoord

Wat is de belangrijkste reden om een cursus te volgen?
Vereist antwoord

Welk type cursus volgt u het liefst (meerdere antwoorden mogelijk)?
Vereist antwoord

Over welke ecologische onderwerpen zou u een cursus willen volgen?

250 tekens resterend

Welke cursusonderwerpen zou u komend jaar willen volgen (1 zeer onwaarschijnlijk tot 5 zeer waarschijnlijk)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
Ecologie voor landschapsarchitecten en projectleiders
Ecologie voor (groen)beheerders
Hoe om te gaan met invasieve exoten?
Zaaien vanuit ecologisch perspectief
Sinusbeheer
Natuurbeheer en cultuurhistorie
Poelen; ecologische waarde, aanleg en beheer
Algemene ecologie flora
Algemene ecologie fauna
Dagvlinders; herkenning, ecologie en maatregelen
Wilde bijen; de basis, ecologie en maatregelen
Paddenstoelen en natuurbeheer
Schapenbegrazing

Wat is voor u de belangrijkste factor op basis waarvan u een cursus kiest?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat is voor u een aanvaardbare reistijd naar een cursuslocatie?
Vereist antwoord

Hoe vaak komt u per openbaar vervoer, als de cursuslocatie op die manier goed bereikbaar is?
Vereist antwoord

Welke maanden van het jaar zijn voor u het meest geschikt om een cursus te volgen?
Vereist antwoord

niet geschikt
matig geschikt
geschikt
neutraal
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli/augustus
september
oktober
november
december

Binnen welke doelgroep valt u (best passende antwoord)?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Wilt u aangeven wie u bent? Niet verplicht!

graag invullen
Naam
graag invullen
Organisatie
graag invullen
E-mail adres
graag invullen

Heeft u verder nog aanvullingen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wilt u de nieuwsbrief van Naturio ontvangen?
Vereist antwoord