Ecologische cursussen

Geachte bezoeker,

Dit jaar is Naturio gestart met het geven van ecologische cursussen gericht op een brede doelgroep aan vakmensen. Inmiddels zijn de eerste cursussen gereed. Uw ideeën worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van het cursusaanbod. Invullen kost ongeveer 5 - 10 minuten.

Alvast heel erg bedankt! Karin Albers.

Hoe vaak volgt u een vakinhoudelijke cursus?
Vereist antwoord

Wat is de belangrijkste reden om een cursus te volgen?
Vereist antwoord

Welk type cursus volgt u het liefst (meerdere antwoorden mogelijk)?
Vereist antwoord

Over welke ecologische onderwerpen zou u een cursus willen volgen?

250 tekens resterend

Welke cursusonderwerpen zou u komend jaar willen volgen (1 zeer onwaarschijnlijk tot 5 zeer waarschijnlijk)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
Ecologie voor landschapsarchitecten en projectleiders
Ecologie voor (groen)beheerders
Hoe om te gaan met invasieve exoten?
Natuurgericht maaibeheer
Zaaien vanuit ecologisch perspectief
Sinusbeheer
Natuurbeheer en cultuurhistorie
Poelen; ecologische waarde, aanleg en beheer
Algemene ecologie flora
Algemene ecologie fauna
Dagvlinders; herkenning, ecologie en maatregelen
Wilde bijen; de basis, ecologie en maatregelen
Paddenstoelen en natuurbeheer
Schapenbegrazing

Wat is voor u de belangrijkste factor op basis waarvan u een cursus kiest?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat is voor u een aanvaardbare reistijd naar een cursuslocatie?
Vereist antwoord

Hoe vaak komt u per openbaar vervoer, als de cursuslocatie op die manier goed bereikbaar is?
Vereist antwoord

Welke maanden van het jaar zijn voor u het meest geschikt om een cursus te volgen?
Vereist antwoord

niet geschikt
matig geschikt
geschikt
neutraal
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli/augustus
september
oktober
november
december

Binnen welke doelgroep valt u (best passende antwoord)?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Wilt u aangeven wie u bent? Niet verplicht!

graag invullen
Naam
graag invullen
Organisatie
graag invullen
E-mail adres
graag invullen

Heeft u verder nog aanvullingen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wilt u de nieuwsbrief van Naturio ontvangen?
Vereist antwoord